ذرت منجمدIQF

کد محصول
LSF0
با شماره 09190530040تماس بگیرید
وزن محصول
در اوزان 10کیلوگرمی
توضیح مختصر
ذرت منجمد شده ایرانی درجه 1باکیفیت بدون پوست