نگین بزرگ

کد محصول
LNG3
وزن محصول
130گرم
توضیح مختصر
کاهوایرانی،خیار،هویج،گوجه گیلاسی

مصرف عمده این سالاد در رستورانها می باشد.ترکیبات اصلی آن نیز شامل:کاهو پیچ یا ایرانی ،خیار،گوجه گیلاسی وهویج می باشد.