سس تک نفره (فرانسوی)

کد محصول
LSFT
توضیح مختصر
روغن مایع،سرکه،تخم مرغ،رب گوجه و ...