شرکت یکتا نگین کاوه

افتخار لتوس سلامتی توست

سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد آماده لتوس
سالاد بهداشتی لتوس
بنر دختر در حال خوردن سالاد لتوس
محصولات اورگانیک لتوس
میوه و سبزیجات تازه لتوس ذرت شیرین سالاد الویه
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس

محصولات غذایی لتوس

شرکت یکتا نگین کاوه از سال 1387 در شهرک صنعتی کاوه، با هدف اضافه کردن میوه و سبزیجات به سبد غذایی خانواده ، حفظ سلامت و تغییر ذائقه مشتریان محترم تاسیس شد. از جمله محصولات تولیدی شرکت می توان انواع سالاد (سالاد فصل، سالاد کلم، سالاد الویه، سالاد ذرت و میوه) انواع سبزیجات (سبزی خوردن و سبزی های خردشده خورشتی) و انواع غذاهای آماده مصرف را نام برد. تمام محصولات این شرکت تحت نظارت دقیق کنترل کیفیت و سازمان بهداشت و درمان تولید می شود و درتمام مراحل ساخت از بهترین متخصصین و دستگاه ها استفاده شده است.
live chat for website