شرکت یکتا نگین کاوه

افتخار لتوس سلامتی توست

سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
ذرت منجمد  ایرانی لتوس
سیب زمینی فرنچ فرایز
آلبالو منجمد
نخود فرنگی منجمد
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس
سالاد فصل لتوس

محصولات غذایی لتوس

شرکت یکتا نگین کاوه از سال 1387 ، با هدف تولید میوه و سبزیجات تازه و منجمد ، محترم تاسیس شد. از جمله محصولات تولیدی شرکت می توان سیب زمینی خلال نیمه آماده فرنچ فرایز و انواع میوه سبزیجات منجمد و انواع سالاد (سالاد فصل، ، سالاد الویه، سالاد ذرت و میوه) انواع سبزیجات (سبزی خوردن و سبزی های خردشده خورشتی) و انواع غذاهای آماده مصرف را نام برد. تمام محصولات این شرکت تحت نظارت دقیق کنترل کیفیت و سازمان بهداشت و درمان تولید می شود و درتمام مراحل ساخت از بهترین متخصصین و دستگاه ها استفاده شده است.
live chat for website