ذرت منجمدIQF

کد محصول
21040435
وزن محصول
10KG
ابعاد محصول
47*31*12

نتیجه تصویری برای ذرت منجمد